۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
ENGLISH
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
1397/03/07 تاكيد بر استفاده از ظرفيت هاي قانون بودجه سال 1397 براي توسعه استان اصفهان
تاكيد بر استفاده از ظرفيت هاي قانون بودجه سال 1397 براي توسعه استان اصفهان
صد و هشتادمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به رياست دكتر مهرعليزاده استاندار و با حضور ‏مديران ارشد دستگاه هاي اجرايي و نظارتي استان روز يكشنبه مورخ 1397/3/6 در محل استانداري اصفهان ‏برگزار شد.‏
در ابتداي جلسه 34 مصوبه كارگروه تخصصي زيربنايي و شهرسازي بررسي و مورد تاييد قرار گرفت. حساسيت ‏بر اهليت فني و مالي متقاضيان نيروگاه هاي خورشيدي و تاكيد بر رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و ‏معماري در تغيير كاربري هاي شهري از مباحث مطرح در اين بخش بود. ‏
در ادامه گزارش توزيع بودجه سال 1397 توسط آقاي ناطقي معاونت برنامه ريزي و بودجه سازمان مديريت و ‏برنامه ريزي استان ارائه شد. در اين گزارش ظرفيت هاي قانوني و مالي تبصره هاي مختلف قانون بودجه سال ‏‏1397 و نحوه توزيع اعتبارات و همچنين ليست پروژه هاي ملي استان در جداول پيوست بودجه به تفصيل ‏مورد بررسي قرار گرفت.‏
دكتر اكبري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با اشاره به كاهش چشم گير سطح اعتبارات عمراني ‏در بودجه سال جاري بر استفاده از ظرفيت هاي جديد جذب سرمايه هاي غيردولتي در اجراي طرح ها تاكيد ‏و افزودند: «تبصره 18 و 19 بودجه سال 1397، براي اولين بار در قانون بودجه آمده كه اين تبصره ها چندين ‏برابر اعتبارات عمراني، ظرفيت جذب و حمايت از بخش خصوصي را فراهم آورده است». دبير شوراي برنامه ‏ريزي و توسعه استان بر تشكيل كارگروه ها و كميته هاي تخصصي براي شناسايي ظرفيت ها و تطابق آن ها با ‏برنامه هاي استان تاكيد نمود.‏
دكتر مهرعليزاده استاندار اصفهان نيز با اشاره به تفاوت بودجه سال 1397 با قانون بودجه سال هاي گذشته ‏اظهار داشت: «در سال هاي گذشته بودجه هاي عمراني كفاف پروژه هاي متعدد را نمي داد و به همين دليل ‏بسياري از پروژه ها نيمه تمام مي ماند و پس از چندين سال براي بهره برداري آن ها بايد به دنبال بخش ‏خصوصي مي رفتيم. اما در بودجه امسال از همان ابتدا زمينه ورود بخش خصوصي به عمليات اجرايي و بهره ‏برداري طرح ها فراهم شده است». رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اضافه كرد: «ورود بخش ‏خصوصي ضمن كاهش زمان اجرا و افزايش بهره وري موجب چابك سازي دولت و دستگاه هاي اجرايي مي ‏شود». ايشان بر استفاده از ظرفيت هاي موجود در تبصره هاي 5، 9، 18 و 19 قانون بودجه سال 1397 تاكيد ‏نمودند.‏
تعداد بازدید: 116
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان  ميباشد.
Powered by DorsaPortal