۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين
ENGLISH
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
1397/03/23 حفظ سلامت مردم؛ دغدغه اصلي كارگروه آمايش سرزمين، محيط زيست، آمار و توسعه پايدار
حفظ سلامت مردم؛ دغدغه اصلي كارگروه آمايش سرزمين، محيط زيست، آمار و توسعه پايدار
دومين جلسه كارگروه تخصصي آمايش سرزمين، محيط زيست، آمار و توسعه پايدار استان در سال جاري به ‏رياست دكتر اكبري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان و با حضور مديران و نمايندگان ‏دستگاه هاي اجرايي روز چهارشنبه مورخ 1397/3/23 در محل سازمان برگزار شد.‏
در ابتداي اين جلسه بحث مديريت سامانه پايش كيفيت هواي استان اصفهان مورد بررسي قرار گرفت و در ‏ادامه طرح مديريت جامع حوزه آبخيز و اجراي موردي آن در منطقه «جاغ جاغ» شهرستان سميرم از سوي ‏اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري ارائه و به تصويب رسيد.‏
سپس طرح جانمايي مراكز بازيافت پسماندهاي خاص از سوي اداره كل حفاظت محيط زيست استان ارائه شد ‏كه كارگروه پس از بررسي لازم بر انجام مطالعات و تدوين طرح جامع مديريت پسماند استان تاكيد نمود.‏
دكتر اكبري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان با اشاره به پيگيري طرح هاي مختلف ‏همچون استفاده بهينه از پساب فاضلاب، كنترل كيفيت محصولات كشاورزي و مديريت پسماند از سوي ‏سازمان و كارگروه آمايش، مهمترين دغدغه اين نهادها را حفظ سلامت مردم و اهتمام به جنبه هاي محيط ‏زيستي جامعه دانستند و از كليه دستگاه ها خواستند تا به وظايف ذاتي خود در اين زمينه ها عمل نمايند.‏
در پايان جلسه و به مناسبت هفته حفاظت محيط زيست از زحمات و تلاش هاي دكتر اكبري در عرصه هاي ‏حفاظت محيط زيست با اهدا تنديس و لوح تقدير از سوي اداره كل حفاظت محيط زيست استان تقدير بعمل ‏آمد.‏
تعداد بازدید: 91
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان  ميباشد.
Powered by DorsaPortal