۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر
ENGLISH
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
1396/11/05 تاكيد شوراي برنامه ريزي و توسعه بر لحاظ نمودن جهت گيري هاي ملي آمايش در اولويت هاي ‏توسعه استان
تاكيد شوراي برنامه ريزي و توسعه بر لحاظ نمودن جهت گيري هاي ملي آمايش در اولويت هاي ‏توسعه استان
‏ يكصد و هفتاد و هفتمين نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اصفهان روز پنجشنبه مورخ ‏‏1396/11/5 به رياست دكتر مهرعليزاده استاندار و با حضور مديران استان در محل استانداري برگزار شد.‏
‏ در ابتداي جلسه گزارش وضعيت طرح هاي مصوب نيروگاه هاي خورشيدي توسط مديرعامل شركت برق ‏منطقه اي ارائه و مقرر گرديد گزارش كامل تعيين تكليف اين طرح ها ظرف مدت يك هفته به استانداري ‏ارسال گردد.‏
‏ پس از بررسي مصوبات كارگروه تخصصي زيربنايي و شهرسازي در ادامه جلسه مصوبات كارگروه تخصصي ‏آمايش سرزمين، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار به شرح زير بررسي و مصوب گرديد:‏
‏1-‏ ارتقاء مناطق امن پناهگاه حيات وحش موته به پارك ملي
‏2-‏ ارتقاء منطقه شكار ممنوع يخاب به پارك ملي
‏3-‏ لغو مصوبه شورا در خصوص كارخانه كمپوست منطقه جنوب استان در شهرستان دهاقان
‏ آخرين دستور كار صد و هفتاد و هفتمين نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اصفهان به بررسي ‏‏«جهت گيري هاي ملي آمايش سرزمين و اولويت هاي توسعه استان» اختصاص داشت. دكتر اكبري رئيس ‏سازمان مديريت و برنامه ريزي و دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با اشاره به اقدامات صورت گرفته ‏جهت اجراي الگوي توسعه مناطق برنامه ريزي استان در مجموعه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ‏اصفهان بر ارزيابي مصوبات گذشته شورا در زمينه انطباق آن ها با طرح هاي آمايش و فرادست تاكيد نمودند.‏
‏ دكتر مهرعليزاده استاندار اصفهان نيز ضمن تاكيد بر لحاظ نمودن جهت گيري هاي ملي آمايش در ‏اولويت هاي توسعه استان، بررسي و نقد طرح هاي توسعه و كالبدي و همچنين مصوبات گذشته شورا را مفيد ‏و موثر دانستند.‏
تعداد بازدید: 73
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان  ميباشد.
Powered by DorsaPortal