۱۳۹۷ سه شنبه ۲۸ اسفند
ENGLISH
معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 79    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
ضوابط جديد ساماندهي فضاهاي اداري دستگاه هاي اجرايي كشور 1397/12/13
دستور العمل مكاتبات اداري در سامانه رصد 1397/12/13
دستورالعمل امتياز دهي شاخص هاي عمومي ارزيابي 1397 1397/08/14
دستورالعمل موضوع ماده (5) آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري 1397/03/30
دستورالعمل اجرايي تبصره ماده (106) قانون خدمات كشوري 1397/03/30
بخشنامه الزام ارائه خدمات از طريق ميز خدمت 1397/03/07
مميزي استقرار ميز خدمت و ارزيابي اجراي دستورالعمل آن 1397/02/01
روش تهيه مستندات شاخص بهبود فضاي كسب و كار 1396/12/26
برش استاني تفاهم نامه اصلاح نظام اداري ( شاخص هاي عمومي سال 1396) 1396/12/26
شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1396 دستگاه هاي اجرايي (سطح استاني) - بدون نياز به ارائه مستندات 1396/12/12
گروهبندي دستگاههاي استاني در جشنواره شهيد رجايي سال 1396 1396/11/30
برش استاني شاخص هاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي (سال 1396) 1396/11/30
آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري 1396/11/24
مجموعه شاخصها، بخشنامه هاو چك ليست هاي ارزيابي عملكرد سال 96 1396/11/19
ابلاغ شاخص هاي عمومي سال 96 دستگاه هاي اجرائي استاني 1396/11/05
برش استاني تفاهم نامه هاي سال 95 ( اهداف شاخص هاي عمومي ) 1396/01/28
مستندات كامل موردنيازشاخص حسابداري تعهدي 1396/01/26
شناسنامه خدمات دستگاه هاي اجرائي 1395/12/01
تفاهم نامه سه ساله اصلاح نظام اداري ( برش استاني ) دستگاه هاي اجرائي 1395/12/01
مجموعه شاخص هاي عمومي سال 95 به همراه بخشنامه ها 1395/11/17
شاخص هاي ارزيابي عملكرد سال 1395 دستگاه هاي اجرائي 1395/10/29
بخشنامه ارزيابي عملكرد سال 1395 دستگاه هاي اجرائي 1395/10/29
جداول مربوط به برنامه ششم بخش نظام اداري 1395/01/31
سلسله مباحث مربوط به نظام اداري كشور در برنامه راديوئي كارنامه در صداي اصفهان قسمت چهارم - شنبه 08 آذر ماه 1393 1393/09/08
سلسله مباحث مربوط به نظام اداري كشور در برنامه راديوئي كارنامه در صداي اصفهان قسمت پنچم - شنبه 08 آذر ماه 1393 1393/09/08
سلسله مباحث مربوط به نظام اداري كشور در برنامه راديوئي كارنامه در صداي اصفهان قسمت سوم - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393 1393/09/05
سلسله مباحث مربوط به نظام اداري كشور در برنامه راديوئي كارنامه در صداي اصفهان قسمت اول - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393 1393/09/05
برگزاري جلسه آموزشي توجيهي برنامه 50*30 - شنبه 18 مرداد ماه 1393 1393/05/18
دريافت فايل مستندات و شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1392 - دوشنبه 13 مرداد ماه 1393 1393/05/13
سايت نظام جامع پيشنهادات استانداري اصفهان 1393/04/08
<<   <  1 2 3  >   >>  
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان  ميباشد.
Powered by DorsaPortal