۱۳۹۶ سه شنبه ۱ اسفند
ENGLISH
معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 69    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
گروهبندي دستگاههاي استاني در جشنواره شهيد رجايي سال 1396 1396/11/30
برش استاني شاخص هاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي (سال 1396) 1396/11/30
آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري 1396/11/24
مجموعه شاخصها، بخشنامه هاو چك ليست هاي ارزيابي عملكرد سال 96 1396/11/19
ابلاغ شاخص هاي عمومي سال 96 دستگاه هاي اجرائي استاني 1396/11/05
برش استاني تفاهم نامه هاي سال 95 ( اهداف شاخص هاي عمومي ) 1396/01/28
مستندات كامل موردنيازشاخص حسابداري تعهدي 1396/01/26
شناسنامه خدمات دستگاه هاي اجرائي 1395/12/01
تفاهم نامه سه ساله اصلاح نظام اداري ( برش استاني ) دستگاه هاي اجرائي 1395/12/01
مجموعه شاخص هاي عمومي سال 95 به همراه بخشنامه ها 1395/11/17
شاخص هاي ارزيابي عملكرد سال 1395 دستگاه هاي اجرائي 1395/10/29
بخشنامه ارزيابي عملكرد سال 1395 دستگاه هاي اجرائي 1395/10/29
جداول مربوط به برنامه ششم بخش نظام اداري 1395/01/31
سلسله مباحث مربوط به نظام اداري كشور در برنامه راديوئي كارنامه در صداي اصفهان قسمت چهارم - شنبه 08 آذر ماه 1393 1393/09/08
سلسله مباحث مربوط به نظام اداري كشور در برنامه راديوئي كارنامه در صداي اصفهان قسمت پنچم - شنبه 08 آذر ماه 1393 1393/09/08
سلسله مباحث مربوط به نظام اداري كشور در برنامه راديوئي كارنامه در صداي اصفهان قسمت سوم - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393 1393/09/05
سلسله مباحث مربوط به نظام اداري كشور در برنامه راديوئي كارنامه در صداي اصفهان قسمت اول - چهارشنبه 05 آذر ماه 1393 1393/09/05
برگزاري جلسه آموزشي توجيهي برنامه 50*30 - شنبه 18 مرداد ماه 1393 1393/05/18
دريافت فايل مستندات و شاخصهاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1392 - دوشنبه 13 مرداد ماه 1393 1393/05/13
سايت نظام جامع پيشنهادات استانداري اصفهان 1393/04/08
انتصاب آقاي ايوب درويشي بعنوان مدير كل دفتر منابع انساني و تحول اداري 1393/04/08
معيارهاي بررسي مستندات بهره وري سال 1392 - شنبه 07 تیر ماه 1393 1393/04/07
گرامي داشت روز زن و تقدير از كاركنان نمونه - يكشنبه 11 خرداد ماه 1393 1393/03/11
گراميداشت روز اول خرداد - شنبه 10 خرداد ماه 1393 1393/03/10
فرم روكش شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 91 دستگاه هاي اجرائي استان - سه شنبه 03 بهمن ماه 1391 1391/11/03
شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1391 دستگاه هاي اجرائي استان - سه شنبه 03 بهمن ماه 1391 1391/11/03
شاخص هاي اختصاصي بانك ها در ارزيابي عملكرد سال 1391استان - سه شنبه 03 بهمن ماه 1391 1391/11/03
سامانه ثبت نام الکترونیکی آزمون استخدامی استان اصفهان - يكشنبه 07 خرداد ماه 1391 1391/03/08
آگهی استخدام دستگاه های اجرایی استان اصفهان - يكشنبه 07 خرداد ماه 1391 1391/03/07
مصوبه شماره 7539/206 مورخ 1/4/90 شورای اداری موضوع ساماندهی فضاهاو ساختمانهای اداری - دوشنبه 02 آبان ماه 1390 1390/08/02
<<   <  1 2 3  >   >>  
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان  ميباشد.
Powered by DorsaPortal