۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ فروردين
ENGLISH
معاونت آمار و اطلاعات معاونت آمار و اطلاعات

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 31    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
سالنامه آماري استان و شهرستان سال 1396 1397/12/18
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور و استان اصفهان در بهمن ماه 1397 1397/12/07
گزيده شاخصها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان سه ماهه سوم 1397 1397/11/10
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در دي ماه 1397 1397/11/09
چكيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار فصل پاييز 97 1397/10/25
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در آذر ماه 1397 1397/10/09
ميزگرد 'نقش آمار در توسعه كشور' در ايرنا اصفهان برگزار شد 1397/09/24
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در آبان ماه 1397 1397/09/10
گزيده شاخصها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان سه ماهه دوم 1397 1397/08/23
چكيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار فصل تابستان 97 1397/08/21
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در مهرماه 1397 1397/08/06
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در شهريورماه 1397 1397/07/08
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در امردادماه 1397 1397/06/07
چكيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار فصل بهار 97 1397/05/29
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور و استان اصفهان در تيرماه 1397 1397/05/09
گزيده شاخصها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان سه ماهه اول 1397 1397/05/07
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي استان اصفهان در خرداد1397 1397/04/11
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي استان اصفهان در ارديبهشت1397 1397/03/13
گزيده شاخصها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان سه ماهه چهارم1396 1397/02/27
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي استان اصفهان در فروردين 1397 1397/02/15
چكيده نتايج طرح آمارگيري از نيروي كار 1397/02/11
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي استان اصفهان در اسفند1396 1397/01/22
سهم مهاجرت در افزايش جمعيت استان اصفهان كاهش يافت 1396/12/21
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي استان اصفهان در آذر ماه 1396 1396/11/10
برگزاري جلسه تشريح تهيه اطلس جغرافيايي شهرستان كاشان 1396/10/28
گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395 استان اصفهان منشر گرديد. 1396/10/05
نرم افزار گزيده شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان منتشر گرديد 1396/09/04
گزيده شاخصها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان اصفهان سه ماهه دوم 1396 1396/08/22
نرخ تورم ماهيانه شهري مهر 1396 منتشر گرديد 1396/08/16
نرخ بيكاري تابستان 1396 منتشر گرديد 1396/07/26
<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان  ميباشد.
Powered by DorsaPortal