۱۳۹۷ جمعه ۲۵ آبان
ENGLISH
معاونت هماهنگی برنامه و بودجه معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 57    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
گزارش ارائه شده در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مورخ 6 خرداد 1397 1397/03/07
ضوابط اجرايي قانون بودجه 1397 1397/01/26
قانون بودجه سال 1397 1396/12/27
چارچوب تهيه گزارش اقتصادي سال 1395 1396/11/23
چارچوب تهيه گزارش اقتصادي 1395 (فايل Word) 1396/11/23
فهرست روستاهاي ماده 27 هدف برنامه توسعه روستايي استان در سال 1396 1396/11/11
بررسي لايحه بودجه 1397 (گزارش ارائه شده در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان) 1396/10/07
فرم درخواست فاينانس در سال 1396 1396/08/01
گزارش ارائه شده در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مورخ 11 خرداد 1396 1396/03/16
ضوابط اجرايي قانون بودجه 1396 1396/01/27
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 1396/01/26
قانون بودجه سال 1396 1396/01/26
قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه 1396/01/26
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1394/01/26
راهبردهاي پيشنهادي نظريه پايه توسعه استان 1393 1393/09/30
گزارش اقتصادي سال 1391 استان و عملكرد برنامه پنجم 1393/09/29
گزارش الگوي توزيع اعتبارات تملك استان 1393 1393/09/27
آخرين فهرست مناطق كمتر توسعه يافته و محروم كشور 1393/09/20
بودجه‌ریزی عملیاتی: دستورالعمل هزینه‌یابی فعالیت‌ها 1393/09/19
بودجه‌ریزی عملیاتی: دستورالعمل تهیه برنامه سالانه 1393/09/19
فهرست طرح های استانی ویژه مصوب در لایحه بودجه 1394 1393/09/19
فهرست پروژه های ملی استان در لایحه بودجه 1394 1393/09/19
سند ملي پيشرفت استان اصفهان در برنامه پنجم 1393/09/18
لایحه بودجه سال 1394 (ماده واحده و پیوستها) 1393/09/17
راهبردهاي نظريه پايه توسعه استان مصوب 1383 1393/09/03
قانون بودجه سال 1390 1393/08/30
گزارش ارزيابی تحقق اهداف سند چشم انداز استان 1393/08/30
گزارش عملكرد بودجه استان اصفهان در سال 1389 1393/08/30
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1393/08/30
چشم انداز بيست ساله استان اصفهان در افق 1404 1393/08/12
<<   <  1 2  >   >>  
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان  ميباشد.
Powered by DorsaPortal