۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد
ENGLISH
سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره سازمان</span>درباره سازمان
شرح وظايف سازمان
چارت سازماني
بيانيه حريم خصوصي
بيانيه سطح توافقات خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت و مديريت ها</span>معاونت و مديريت ها
معاونت آمار و اطلاعات
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
معاونت هماهنگي برنامه و بودجه
مديريت آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري
مديريت نظام فني و اجرايي
مديريت اداري، مالي و پشتيباني
تصاوير
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ميز خدمت</span>ميز خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني و اجرايي (ساجات)</span>تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني و اجرايي (ساجات)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاع رساني</span>اطلاع رساني
شناسنامه خدمت
فرمهاي مورد نياز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درخواست خدمت</span>درخواست خدمت
لينك الكترونيك خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارائه خدمت</span>ارائه خدمت
نظرسنجي دريافت خدمت
دريافت كد رهگيري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي كارمندان دولت</span>احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي كارمندان دولت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاع رساني الكترونيكي</span>اطلاع رساني الكترونيكي
شناسنامه خدمت
فرمهاي مورد نياز
درخواست خدمت
ارئه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعتبارسنجي مراكز و موسسات آموزشي در حيطه هاي مختلف</span>اعتبارسنجي مراكز و موسسات آموزشي در حيطه هاي مختلف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاع رساني</span>اطلاع رساني
شناسنامه خدمت
درخواست خدمت
ارائه خدمت
برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت
ارزيابي عملكرد ساليانه دستگاههاي اجرايي استان
نظارت بر فرآيند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاههاي اجرايي استان
راهبري فضاها و ساختمانهاي اداري
تهيه برنامه ها و اسناد توسعه استان
توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار تملك داراييهاي سرمايه اي
توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي
نظارت بر عملكرد بودجه دستگاههاي اجرايي استان
نظارت بر طرحها و پروژه هاي ملي و استاني
ارايه گزارش سالانه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
راهبري مشاركت عمومي - خصوصي در طرح ها و پروژه هاي دولت
پايش و ارزيابي يكپارچه پيشبرد برنامه اقتصاد مقاومتي
ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظام فني و اجرايي</span>نظام فني و اجرايي
تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني و اجرايي (ساجات)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاع رساني آماري</span>اطلاع رساني آماري
تامين آمار و اطلاعات توليدي ثبتي (سالنامه آماري)
تامين آمار و اطلاعات توليدي (سرشماري، آمارگيري هاي نمونه اي)
تهيه حسابهاي منطقه اي
ارايه اطلاعات مكاني (ارايه نقشه و اطلاعات مكاني در مقياس ها و لايه هاي مختلف)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تصميم گيري الكترونيك</span>تصميم گيري الكترونيك
راهبرد مشاركت
نظرسنجي
فروم (تالار گفتگو)
دريافت پيشنهادات مردمي
مناقصه و مزايده
نقشه سايت
مقالات
تماس با ما
Collapse معاونت ها و مديريت هامعاونت ها و مديريت ها
معاونت آمار و اطلاعات
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
معاونت هماهنگي برنامه و بودجه
مديريت نظام فني و اجرايي
مديريت آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري
مديريت اداري ، مالي و پشتيباني
Collapse منو بالامنو بالا
خانه
پرسش هاي متداول
پشتيباني از افراد كم توان
دستورالعمل بروزرسانيكليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان   ميباشد.
Powered by DorsaPortal