۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
ENGLISH
معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني معاونت توسعه و مديريت سرمايه انساني
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
سايت اصلي سازمان
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت و مديريت ها</span>معاونت و مديريت ها
معاونت آمار و اطلاعات
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
معاونت هماهنگي برنامه و بودجه
مديريت آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري
مديريت نظام فني و اجرايي
مديريت اداري، مالي و پشتيباني
مجموعه تصاوير
اخبار
نظرسنجي
نقشه سايت
تماس با ما
Collapse دسترسي سريعدسترسي سريع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين و مقررات</span>قوانين و مقررات
قانون مديريت خدمات كشوري
قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات
آئين نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآيندها و روشها</span>فرآيندها و روشها
فرآيند انتشار آگهي استخدامي
فرآيند ارزيابي عملكرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نتايج و فرم ها</span>نتايج و فرم ها
وضعيت شركتهاي متقاضي اعتبارسنجي آموزشي ابتداي 89 - شنبه 08 خرداد ماه 1389
تفاهم نامه اجراي برنامه هاي تحول اداري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">موارد مربوط به ارزيابي عملكرد سال 94</span>موارد مربوط به ارزيابي عملكرد سال 94
بخشنامه ارزيابي عملكرد سال 94
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهره وري نظام اداري استان</span>بهره وري نظام اداري استان
اطلاعيه ها
بخشنامه ها و دستورالعمل ها
منابع علمي بهره وري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">استقرار استاندارد 34000 مديريت منابع انساني سازمان</span>استقرار استاندارد 34000 مديريت منابع انساني سازمان
گزارش دوره¬اي جلسات كميته راهبريِكليه حقوق اين پايگاه متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان  ميباشد.
Powered by DorsaPortal