۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
ENGLISH
دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان شعار سال

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 35    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
دویست و یازدهمین نشست شورای برنامه ریزی 1400/07/21
دویست و دهمین نشست شورای برنامه ریزی 1400/05/12
یکصدونود و نهمین نشست شورای برنامه ریزی 1400/04/15
دویست و هشتمین نشست شورای برنامه ریزی 1400/03/24
دویست و هفتمین نشست شورای برنامه ریزی 1400/02/16
دویست و ششمین نشست شورای برنامه ریزی 1400/01/28
دویست و پنجمین نشست شورای برنامه ریزی 1399/12/14
دویست و چهارمین نشست شورای برنامه ریزی 1399/12/14
دویست و سومین نشست شورای برنامه ریزی 1399/10/29
دویست و یکمین نشست شورای برنامه ریزی 1399/10/24
دویست و دومین نشست شورای برنامه ریزی 1399/10/24
یکصدونود و هشتمین نشست شورای برنامه ریزی 1399/07/14
یکصدونود و نهمین نشست شورای برنامه ریزی 1399/07/14
دویستمین نشست شورای برنامه ریزی 1399/07/14
یکصدونود و هفتمین نشست شورای برنامه ریزی 1399/05/26
يكصدو نود و ششمين نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 1399/03/11
يكصدو نودو پنجمين نشست شوراي برنامه ريزي 1398/11/29
يكصدو نود و سومين نشست شوراي برنامه ريزي 1398/09/14
يكصدو نود و دومين نشست شوراي برنامه ريزي 1398/07/28
يكصدو نودو يكمين نشست شوراي برنامه ريزي 1398/06/16
يكصدو هشتادو نهمين نشست شوراي برنامه ريزي 1398/04/30
يكصدو نودمين نشست شوراي برنامه ريزي 1398/04/30
يكصدو هشتادو هشتمين نشست شوراي برنامه ريزي 1398/03/12
يكصدو هشتادو هفتمين نشست شوراي برنامه ريزي 1398/01/25
يكصدو هشتاد و ششمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 1397/12/14
<<   <  1 2  >   >>  
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان   میباشد.
Powered by DorsaPortal