۱۴۰۱ چهارشنبه ۸ تير
ENGLISH
معاونت آمار و اطلاعات معاونت آمار و اطلاعات
فعاليت

جدول 1 - جمعيت 10 ساله و بيشتر بر حسب جنس، سن و وضع فعاليت

جدول 2 - شاغلان بر حسب جنس، سن و گروه هاي عمده فعاليت

جدول 3 - شاغلان بر حسب جنس،گروه هاي عمده فعاليت و سطح سواد

جدول 4 - شاغلان بر حسب جنس، گروه‌هاي عمده فعاليت وگروه‌هاي عمده شغلي

جدول 5 - شاغلان بر حسب جنس، گروه‌‌هاي عمده فعاليت و وضع شغلي

جدول 6 - شاغلان 10 ساله و بيش‌تر بر حسب جنس،گروه‌هاي عمده شغلي و سن

جدول 7 - شاغلان بر حسب جنس، گروه‌هاي عمده شغلي و سطح سواد

جدول 8 - شاغلان داراي تحصيلات عـالي بر حسب جنس، گـروه‌هاي عمده‌ رشته تحصيلي وگروه‌هاي عمده شغلي

جدول 9 - شاغلان بر حسب جنس، گروه‌هاي عمده شغلي و وضع شغلي

جدول 10 - شاغلان بر حسب جنس، سن و وضع شغلي

جدول 11 - شاغلان بر حسب جنس، سطح سواد و وضع شغلي

جدول 12- جمعيت شاغل يا محصل ساكن بر حسب جنس، سن، شهرستان محل اقامت و محل كار يا تحصيل

جدول 13 - جمعيت شاغل يا محصل ساكن بر حسب جنس، سن و محل كار يا تحصيل

جدول 14 - جمعيت بيكار بر حسب جنس، سن و سطح سواد

جدول 15 - جمعيت بيكار داراي تحصيلات عالي بر حسب گروه‌هاي عمده رشته تحصيلي و دوره‌ تحصيلي

تاریخ به روز رسانی: 1394/11/03
تعداد بازدید: 2990
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان   میباشد.
Powered by DorsaPortal