۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
ENGLISH
معاونت آمار و اطلاعات معاونت آمار و اطلاعات
مسكن

جدول 1 - واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع، تعداد خانوار ساكن در آن‌ها و تعداد اتاق

جدول 2 - واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع ،سال اتمام بنا، نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته در بنا

جدول 3 - واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع، سال اتمام بنا و تعداد اتاق

جدول 4 - واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع ، نوع اسكلت بنا، مصالح عمده‌ به‌كار رفته در بنا و تعداد اتاق

جدول 5 - واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع ، امكانات و تسهيلات موجود و سال اتمام بنا

جدول 6 - واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب امكانات و تسهيلات موجود و تعداد اتاق

جدول 7 - واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع، مساحت زيربنا و تعداد خانوار ساكن در آن‌ها

جدول 8 - واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع، سال اتمام بنا، وضعيت توالت و محل دفع پساب توالت

جدول 9 - واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع، سال اتمام بنا، وضعيت آشپزخانه و محل دفع پساب آشپزخانه

جدول 10 - واحدهاي مسكوني معمولي برحسب نوع، سال اتمام بنا، وضعيت ساير پساب‌ها و محل دفع ساير پساب‌ها

جدول 11 - واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع، امكانات و تسهيلات موجود، نوع اسكلت و مصالح عمده به‌كار رفته در بنا

جدول 12 - واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع، امكانات و تسهيلات موجود و مساحت زيربنا

جدول 13 - واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع، تعداد اتاق و مساحت زيربنا

جدول 14 - واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع، مساحت زيربنا، نوع اسكلت و مصالح عمده‌ به‌كار رفته در بنا

جدول 15 - واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع، سال اتمام بنا و مساحت زيربنا

تاریخ به روز رسانی: 1394/11/03
تعداد بازدید: 2912
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان   میباشد.
Powered by DorsaPortal