۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
ENGLISH
معاونت آمار و اطلاعات معاونت آمار و اطلاعات
مهاجرت

جدول 1- مهاجران واردشده طي 5 سال گذشته برحسب جنس، سن ومحل اقامت قبلي - براساس آخرين جابجايي انجام شده

جدول 2- مهاجران واردشده طي 5 سال گذشته برحسب جنس، استان محل اقامت قبلي و سن- براساس آخرين جابجايي انجام شده

جدول3- مهاجران واردشده طي 5 سال گذشته برحسب جنس، استان محل اقامت قبلي و استان و شهرستان محل اقامت فعلي - براساس آخرين جابجايي

جدول4- مهاجران واردشده طي 5 سال گذشته برحسب جنس، سن و مدت اقامت - براساس آخرين جابجايي انجام شده

جدول 5- مهاجران واردشده طي 5 سال گذشته برحسب جنس و مدت اقامت- براساس آخرين جابجايي انجام شده

جدول 6 - مهاجران واردشده طي 5 سال گذشته برحسب جنس، سن و علت مهاجرت- براساس آخرين جابجايي انجام شده

جدول7 - مهاجران واردشده طي 5 سال گذشته برحسب جنس، استان محل اقامت قبلي و علت مهاجرت - براساس آخرين جابجايي انجام شده

جدول 8- مهاجران واردشده از خارج كشور طي 5 سال گذشته برحسب جنس، سن واستان و شهرستان محل اقامت فعلي

تاریخ به روز رسانی: 1394/11/03
تعداد بازدید: 2825
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان   میباشد.
Powered by DorsaPortal