۱۴۰۱ چهارشنبه ۴ خرداد
ENGLISH
سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره سازمان</span>درباره سازمان
شرح وظايف سازمان
چارت سازماني
بيانيه حريم خصوصي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بیانیه سطح توافقات خدمت</span>بیانیه سطح توافقات خدمت
بیانیه سطح توافقات خدمت همه فرآیندها
احراز صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی کارمندان دولت
ارائه اطلاعات مکانی (ارائه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاسها و لایه های مختلف)
ارائه گزارش سالانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین
ارزیابی عملکرد سالانه دستگاههای اجرایی
برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارکنان دولت
پایش وارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی
نظارت بر طرح ها و پروژه های ملی و استانی
تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران
تهیه حساب‌های منطقه‌ای
سالنامه آماری(تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی )
نظارت بر تخصیص، دریافتی از خزانه و عملکرد فرمهای موافقتنامه دستگاه های اجرایی
اعتبارسنجی مراکز و مؤسسات آموزشی در حیطه های مختلف
راهبری فضاها و ساختمان‏های اداری
تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان
جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاههای اجرایی استان
تامین آمار و اطلاعات تولیدی (سرشماری، آمارگیری های نمونه ای)
منشور حقوق شهروندی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت و مديريت ها</span>معاونت و مديريت ها
معاونت آمار و اطلاعات
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
معاونت هماهنگي برنامه و بودجه
مديريت آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري
مديريت نظام فني و اجرايي
مديريت اداري، مالي و پشتيباني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ميز خدمت</span>ميز خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات سازمان به مردم و بخش خصوصی</span>خدمات سازمان به مردم و بخش خصوصی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی و اجرایی (ساجات)</span>تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی و اجرایی (ساجات)
شناسنامه، فرآیندها و روش های ارائه خدمت
قوانین و مقررات و فرمهای مورد نیاز
نمودار انجام خدمت
هزینه و مدت زمان ارایه خدمت
سوالات متداول
محل ارائه خدمت، ارایه دهنده خدمت و شماره تماس
ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری
پیگیری دریافت خدمت با کد رهگیری
نظرسنجی و دریافت انتقادات و شکایات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي كارمندان دولت</span>احراز صلاحيت مدرسان دوره هاي آموزشي كارمندان دولت
شناسنامه، فرآیندها و روش های ارائه خدمت
قوانین و مقررات و فرمهای مورد نیاز
نمودار انجام خدمت
هزینه و مدت زمان ارایه خدمت
سوالات متداول
محل ارائه خدمت، ارایه دهنده خدمت و شماره تماس
ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری
پیگیری دریافت خدمت با کد رهگیری
نظرسنجی و دریافت انتقادات و شکایات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعتبارسنجي مراكز و موسسات آموزشي در حيطه هاي مختلف</span>اعتبارسنجي مراكز و موسسات آموزشي در حيطه هاي مختلف
شناسنامه، فرآیندها و روش های ارائه خدمت
فرمهای مورد نیاز
نمودار انجام خدمت
هزینه و مدت زمان ارایه خدمت
سوالات متداول
محل ارائه خدمت، ارایه دهنده خدمت و شماره تماس
ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری
پیگیری دریافت خدمت با کد رهگیری
نظرسنجی و دریافت انتقادات و شکایات
قوانین و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات سازمان به دستگاههای دولتی</span>خدمات سازمان به دستگاههای دولتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت آمار و اطلاعات </span>معاونت آمار و اطلاعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تامين آمار و اطلاعات توليدي ثبتي (سالنامه آماري)</span>تامين آمار و اطلاعات توليدي ثبتي (سالنامه آماري)
شناسنامه خدمت
فرمهاي مورد نياز
نمودار انجام خدمت
هزينه ارائه خدمت
سوالات متداول
محل ارائه خدمت، ارائه دهنده خدمت و شماره تماس
لينك درخواست خدمت
نظرسنجي دريافت خدمت
دريافت كد رهگيري
لينك ارائه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تامين آمار و اطلاعات توليدي (سرشماري، آمارگيري هاي نمونه اي)</span>تامين آمار و اطلاعات توليدي (سرشماري، آمارگيري هاي نمونه اي)
شناسنامه خدمت
فرمهاي مورد نياز
نمودار انجام خدمت
هزينه ارائه خدمت
سوالات متداول
محل ارائه خدمت، ارائه دهنده خدمت و شماره تماس
لينك درخواست خدمت
نظرسنجي دريافت خدمت
دريافت كد رهگيري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينك ارائه خدمت</span>لينك ارائه خدمت
سامانه سيجاد
معاونت آمار و اطلاعات
درگاه ملي آمار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارايه اطلاعات مكاني (ارايه نقشه و اطلاعات مكاني در مقياس ها و لايه هاي مختلف)</span>ارايه اطلاعات مكاني (ارايه نقشه و اطلاعات مكاني در مقياس ها و لايه هاي مختلف)
شناسنامه خدمت
فرمهاي مورد نياز
نمودار انجام خدمت
هزينه ارائه خدمت
سوالات متداول
ارائه دهنده خدمت و شماره تماس
لينك درخواست خدمت
نظرسنجي دريافت خدمت
دريافت كد رهگيري
لينك ارائه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تهيه حسابهاي منطقه اي</span>تهيه حسابهاي منطقه اي
شناسنامه خدمت
فرمهاي مورد نياز
نمودار انجام خدمت
هزينه ارائه خدمت
سوالات متداول
لينك درخواست خدمت
نظرسنجي دريافت خدمت
دريافت كد رهگيري
لينك ارائه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت هماهنگي برنامه و بودجه</span>معاونت هماهنگي برنامه و بودجه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار تملك داراييهاي سرمايه اي</span>توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار تملك داراييهاي سرمايه اي
شناسنامه خدمت
فرمهاي مورد نياز
نمودار انجام خدمت
هزينه ارايه خدمت
سوالات متداول
محل ارائه خدمت، ارایه دهنده خدمت و شماره تماس
لینک درخواست خدمت
نظرسنجي دريافت خدمت
لینک ارایه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي</span>توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي
شناسنامه خدمت
فرمهاي مورد نياز
نمودار انجام خدمت
هزينه ارايه خدمت
سوالات متداول
محل ارائه خدمت، ارایه دهنده خدمت و شماره تماس
لينك درخواست خدمت
نظرسنجي دريافت خدمت
لينك ارايه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تهيه برنامه ها و اسناد توسعه استان</span>تهيه برنامه ها و اسناد توسعه استان
شناسنامه خدمت
فرمهاي مورد نياز
نمودار انجام خدمت
هزينه ارايه خدمت
سوالات متداول
ارايه دهنده خدمت و شماره تماس
لينك درخواست خدمت
نظرسنجي دريافت خدمت
دريافت كد رهگيري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينك ارايه خدمت</span>لينك ارايه خدمت
معاونت هماهنگي برنامه و بودجه
اسناد توسعه 24 شهرستان و كل استان اصفهان در برنامه ششم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظارت بر عملكرد بودجه دستگاههاي اجرايي استان</span>نظارت بر عملكرد بودجه دستگاههاي اجرايي استان
شناسنامه خدمت
فرمهاي مورد نياز
نمودار انجام خدمت
هزينه ارائه خدمت
سوالات متداول
ارايه دهنده خدمت و شماره تماس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينك درخواست خدمت</span>لينك درخواست خدمت
سامانه نظارت 4
سامانه صبا
نظرسنجي دريافت خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دريافت كد رهگيري</span>دريافت كد رهگيري
سامانه نظارت 4
سامانه صبا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينك ارائه خدمت</span>لينك ارائه خدمت
سامانه صبا
سامانه نظارت 4
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارايه گزارش سالانه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي</span>ارايه گزارش سالانه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
شناسنامه خدمت
فرمهاي مورد نياز
نمودار انجام خدمت
هزينه ارائه خدمت
سوالات متداول
ارايه دهنده خدمت و شماره تماس
لينك درخواست خدمت
نظرسنجي دريافت خدمت
دريافت كد رهگيري
لينك ارايه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهبري مشاركت عمومي - خصوصي در طرح ها و پروژه هاي دولت	</span>راهبري مشاركت عمومي - خصوصي در طرح ها و پروژه هاي دولت
شناسنامه خدمت
فرمهاي مورد نياز
نمودار انجام خدمت
هزينه ارائه خدمت
سوالات متداول
محل ارائه خدمت، ارایه دهنده خدمت و شماره تماس
لينك درخواست خدمت
نظرسنجي دريافت خدمت
دريافت كد رهگيري
لينك ارائه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين</span>ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين
شناسنامه خدمت
فرمهاي مورد نياز
نمودار انجام خدمت
هزينه ارائه خدمت
سوالات متداول
محل ارائه خدمت، ارائه دهنده خدمت و شماره تماس
لينك درخواست خدمت
نظرسنجي دريافت خدمت
دريافت كد رهگيري
ليتك ارائه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني</span>معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارزيابي عملكرد ساليانه دستگاههاي اجرايي استان</span>ارزيابي عملكرد ساليانه دستگاههاي اجرايي استان
شناسنامه خدمت
فرمهاي مورد نياز
نمودار انجام خدمت
هزينه ارايه خدمت
سوالات متداول
محل ارائه خدمت، ارایه دهنده خدمت و شماره تماس
لينك درخواست خدمت
لينك ارايه خدمت
دريافت كد رهگيري
نظرسنجي دريافت خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهبري فضاها و ساختمانهاي اداري</span>راهبري فضاها و ساختمانهاي اداري
شناسنامه خدمت
فرمهاي مورد نياز
نمودار انجام خدمت
هزينه ارايه خدمت
سوالات متداول
محل ارائه خدمت، ارایه دهنده خدمت و شماره تماس
لينك درخواست خدمت
نظرسنجي دريافت خدمت
دريافت كد رهگيري
لينك ارايه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظارت بر فرآيند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاههاي اجرايي استان</span>نظارت بر فرآيند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاههاي اجرايي استان
شناسنامه خدمت
فرمهاي مورد نياز
نمودار انجام خدمت
هزينه ارايه خدمت
سوالات متداول
محل ارائه خدمت، ارایه دهنده خدمت و شماره تماس
لينك درخواست خدمت
نظرسنجي دريافت خدمت
دريافت كد رهگيري
لينك ارايه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت نظام فني و اجرايي</span>مديريت نظام فني و اجرايي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظارت بر طرحها و پروژه هاي ملي و استاني</span>نظارت بر طرحها و پروژه هاي ملي و استاني
شناسنامه خدمت
فرمهای مورد نیاز
نمودار انجام خدمت
هزینه ارائه خدمت
سوالات متداول
محل ارائه خدمت، ارائه دهنده خدمت و شماره تماس
لینک درخواست خدمت
نظرسنجي دريافت خدمت
لینک ارائه خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري</span>مديريت آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت</span>برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كارمندان دولت
شناسنامه خدمت
فرمهاي مورد نياز
نمودار انجام خدمت
هزينه ارايه خدمت
سوالات متداول
محل ارائه خدمت، ارایه دهنده خدمت و شماره تماس
لينك ارايه خدمت
دريافت كد رهگيري
نظرسنجي دريافت خدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينك درخواست خدمت</span>لينك درخواست خدمت
لينك درخواست خدمت 1
لينك درخواست خدمت 2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پايش و ارزيابي يكپارچه پيشبرد برنامه اقتصاد مقاومتي</span>پايش و ارزيابي يكپارچه پيشبرد برنامه اقتصاد مقاومتي
شناسنامه خدمت
فرمهاي مورد نياز
نمودار انجام خدمت
هزينه ارائه خدمت
سوالات متداول
محل ارائه خدمت، ارائه دهنده خدمت و شماره تماس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينك درخواست خدمت</span>لينك درخواست خدمت
سامانه نيپا
زيرسايت اقتصاد مقاومتي
نظرسنجي دريافت خدمت
دريافت كد رهگيري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">لينك ارائه خدمت</span>لينك ارائه خدمت
سامانه نيپا
زيرسايت اقتصاد مقاومتي
تصاوير
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشارکت الکترونیک</span>مشارکت الکترونیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهبرد مشاركت</span>راهبرد مشاركت
راهبرد مشاركت سازمان برنامه و بودجه كشور
راهبرد مشاركت سازمان مديريت و برنامه ريزي اصفهان
فروم (تالار گفتگو)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دریافت پیشنهادات مردمی و پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد</span>دریافت پیشنهادات مردمی و پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد
شکایات
انتقادات
پیشنهادات
قوانین مرتبط با پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد
سامانه دریافت گزارشات و شکایات مردمی (سامد ریاست جمهوری)
پیگیری شکایات، انتقادات و پیشنهادات
مناقصه و مزايده
مقالات
تماس با ما
Collapse معاونت ها و مديريت هامعاونت ها و مديريت ها
معاونت آمار و اطلاعات
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
معاونت هماهنگي برنامه و بودجه
مديريت نظام فني و اجرايي
مديريت آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري
مديريت اداري ، مالي و پشتيباني
Collapse منو بالامنو بالا
خانه
پرسش هاي متداول
پشتيباني از افراد كم توان
دستورالعمل بروزرسانيکلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان   میباشد.
Powered by DorsaPortal