۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين
ENGLISH
مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
1400/10/15 پیوست های اولین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری
پیوست های اولین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری
ارائه دستور کار کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
گزارش عملکرد گروه کاری پژوهش توسط دانشگاه اصفهان 
تعداد بازدید: 695
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان   میباشد.
Powered by DorsaPortal