۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
ENGLISH
دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان شعار سال
درباره دبيرخانه

         

دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مستقر می باشد و وظایف آن بر اساس آئین‌نامه اجرایی مصوب هیئت محترم وزیران به شرح زیر تعیین می‌شود:

·       تهیه دستور کار جلسه‌های شورا، یک هفته قبل از برگزاری جلسه با هماهنگی رئیس شورا و ارسال مستندات به همراه دعوتنامه برای اعضاء

·       ارسال تصمیمات شورا، ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، برای اعضا و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط

·       پیگیری مصوبات شورا

·       ارسال یک نسخه از صورتجلسه تصمیمات شورا به بخش‌های ذیربط در سازمان

·       تهیه زمانبندی تشکیل جلسات شورا و کارگروه‌های تخصصی ذیل شورا و ارسال یک نسخه از آن به بخش‌های ذیربط در سازمان

·       بررسی پیشنهادهای رسیده از کارگروه‌ها، کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان به منظور تطبیق با قوانین و مقررات و اسناد بالادستی

·       آماده سازی پیشنهاد‌های کارگروه‌های تخصصی جهت طرح و تصویب در شورا

 

 

 

                                     فرآیند دبیرخانه شورای برنامه ریزی استان اصفهان

محدوده فرآیند

از برگزاری جلسات شورا تا پیگیری اجرای مصوبات

هدف فرآیند

تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و بودجه استان‌ها

مسئول فرآیند

دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

همکاران فرآیند

استانداری استان، ریاست سازمان،  دبیرخانه سازمان، ، مدیریت اداری، مالی پشتیبانی، دستگاههای اجرایی ذیربط

ورودی فرآیند

مصوبات کارگروه‌های تخصصی، موضوعات خاص به پیشنهاد رئیس یا دبیر شورا، کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها و یا دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی

محرک (مبدا) فرآیند

-

خروجی فرآیند

صورت جلسات و مصوبات، گزارشات عملکرد سالانه، دوره ای و مدیریتی

نحوه

مکانیزه

ü      نیمه مکانیزه

دستی

 

 


 

تاریخ به روز رسانی: 1401/03/11
تعداد بازدید: 2805
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان   میباشد.
Powered by DorsaPortal