۱۴۰۱ دوشنبه ۶ تير
ENGLISH
معاونت هماهنگی برنامه و بودجه معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
1398/08/02 چارچوب تهيه گزارش اقتصادي و اجتماعي سال 1397 استان
چارچوب تهيه گزارش اقتصادي و اجتماعي سال 1397 استان

نظر به اينكه تهيه گزارش اقتصادي و اجتماعي سال 1397 استان و ارزيابي عملكرد برنامه توسعه استان در دستور كار اين سازمان قرار دارد مقرر گرديده است تا كليه دستگاههاي اجرايي استان گزارش عملكرد بخش ‏/ فرابخش ذيربط را بر مبناي شاخص‌هاي هدف تعيين شده براي آن دستگاه و صرفاً در چارچوب جداول زير و در قالب فايل word حداكثر در 10 صفحه تا 20 آبان ماه 1398 به «معاونت هماهنگي برنامه و بودجه» اين سازمان ارسال نمايند.

 

   «جناب آقاي حميد زهتاب» رئيس گروه امور اقتصادي سازمان به منظور پاسخگويي به سئوالات احتمالي معرفي شده‌اند.
 
 
 
 
  

چارچوب تهيه گزارش اقتصادي واجتماعي سال 1397 استان اصفهان و
ارزيابي عملكرد سال دوم برنامه ششم توسعه

 
 
                1- مقدمه

در ابتداي گزارش، آخرين وضعيت بخش/فرابخش در سال 1397 با توجه به اهميت و جايگاه و رتبه آن در كشور به صورت خلاصه ارائه ‌شود. (حداكثر 2 صفحه)

 
                    2- عملكرد شاخص‌هاي مهم

شاخص‌هاي اصلي بخش/فرابخش و شاخص‌هاي هدف تعيين شده براي آن طي برنامه ششم توسعه، ضمن تكميل جداول ذيل مورد تجزيه و تحليل قرار ‌گيرد.

 

جدول 1. عملكرد شاخص‌هاي مهم در سال‌هاي 97-1395

رديف

عنوان شاخص

واحد

1395

1397

 

 

 

 

 

                                                          مأخذ: نام دستگاه اجرايي مربوطه

 

جدول 2. عملكرد شاخص‌ها و متغيرهاي مهم بر اساس اهداف كمي برنامه بخش/فرابخش
 در برنامه ششم توسعه سال 1397

رديف

ماده قانوني

عناوين هدف كمي

واحد متعارف

 1397

هدف برنامه

عملكرد

درصد تحقق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 مأخذ: سند راهبردي بخش/فرابخش در برنامه ششم توسعه و نام دستگاه اجرايي مربوطه


            3-تحليل عملكرد بخش/ فرابخش در برنامه ششم توسعه براساس تكاليف قانوني

اين قسمت با توجه به تكاليف قانون برنامه ششم توسعه كشور‌ و‌ سياست‌هاي اجرايي آن به ارزيابي وضعيت بخش/فرابخش اختصاص يابد. (حداكثر 2 صفحه)

رديف

ماده قانوني

متن قانون

عملكرد

دلايل عدم تحقق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                          4-عملكرد بودجه‌اي

در اين قسمت، عملكرد بودجه‌اي در قالب تكميل دو جدول ذيل و تحليل آنها ارائه ‌شود:

جدول 3. عملكرد اعتبارات هزينه‌اي بخش/ فرابخش در سال 1397 (ارقام به ميليون ريال)

نوع اعتبارات

1397

مصوب

عملكرد

درصد تحقق

ملي

 

 

 

استاني

 

 

 

جمع كل

 

 

 

                              مأخذ: نام دستگاه اجرايي مربوطه

جدول 4. عملكرد اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بخش/ فرابخش در سال 1397 (ارقام به ميليون ريال)

نوع اعتبارات

1397

مصوب

عملكرد

درصد تحقق

ملي

 

 

 

استاني

 

 

 

جمع كل

 

 

 

                               مأخذ: نام دستگاه اجرايي مربوطه

           

                      5-جمع بندي و پيشنهادها
     در اين قسمت ضمن اشاره به مهمترين نقاط قوت،‌ضعف،‌ نتايج عملكرد سال 1397 جمع‌بندي شده و جهت بهبود عملكرد بخش/فرابخش پيشنهادات و توصيه‌ها ارائه ‌گردد. 
 

تعداد بازدید: 2215
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان   میباشد.
Powered by DorsaPortal